Narodowy Program Zdrowia

IV. OCZEKIWANE ZMIANY W STANIE ZDROWIA LUDNOŚCI DO 2005 ROKU

Oczekiwane korzyści zdrowotne
1
Stan (poziom, wskaźnik) do osiągnięcia do 2005 roku
2
Służące im cele operacyjne
3
1. Zmniejszenie wysokiej umieralności z powodu chorób układu krążenia, zwłaszcza na tle miażdżycy umieralność z powodu chorób układu krążenia zmniejszona o 15% w stosunku do 1995 r. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14
2. Zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów złośliwych umieralność z powodu nowotworów złośliwych zmniejszona o 10% w stosunku do 1995 r. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15
3. Zmniejszenie umieralności niemowląt współczynnik umieralności niemowląt 8 na 1000 urodzeń żywych 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13
4. Zmniejszenie częstości występowania urazów i zatruć oraz zmniejszenie umieralności powypadkowej zmniejszona w stosunku do 1995 r.:
 • umieralność z powodu ura- zów i zatruć co najmniej o 20%,
 • liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 20%,
 • liczba wypadków przy pracy o 50%
1, 4, 6, 7, 8, 10, 11
5. Poprawa kondycji psychospołecznej ludności oraz zmniejszenie częstości występowania zaburzeń psychicznych zmniejszona częstość występowania zaburzeń psychicznych, zwłaszcza: depresyjnych, nerwicowych, psychosomatycznych, problemów związanych z piciem alkoholu, używaniem innych substancji uzależniających oraz patologii społecznej wśród młodzieży 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16
6. Zmniejszenie częstości występowania chorób spowodowanych czynnikami szkodliwymi w środowisku życia i pracy zmniejszona w stosunku do 1995 r:
 • zapadalność na: ostre i przewlekłe choroby uładu oddechowego o 5-10%; pylicę płuc o 20-30%; zawodowe uszkodzenie słuchu o 50%,
 • częstość występowania podwyższonego stężenia ołowiu w krwi dzieci w dużych miastach o 50%,
 • częstość występowania przewlekłych zatruć zawodowych
3, 6, 8
7. Znaczne zmniejszenie częstości występowania niektórych chorób zakaźnych
 • zmniejszona w stosunku do 1995 r. zapadalność na:
  • gruźlicę o 15%,
  • wirusowe zapalenie wątroby typu B do 2500 zachorowań rocznie,
  • wirusowe zapalenie wątroby typu A,
  • zatrucia pokarmowe o 40%,
  • biegunki u dzieci do dwóch lat o 50%,
  • nagminne zapalenie przyusznicy,
 • zmniejszony odsetek osób zakażonych HIV wśród narkomanów,
 • niedopuszczenie do wystąpienia w wyniku zawleczeń zachorowań nie występujących w Polsce
2, 5, 6, 9, 17
8. Złagodzenie skutków niepełnej sprawności
 • • zmniejszona liczba inwalidów o wysokim stopniu upośledzenia sprawności,
 • wymierna liczba osób niepełnosprawnych włączy się do życia zawodowego i społecznego.
6, 7, 10, 11, 12, 16
9. Poprawa zdrowia jamy ustnej ludności
 • • zachorowalność na próchnicę zębów u dzieci w wieku 7 i 12 lat zmniejszona o 10% w stosunku do 1995 r.,
 • wskaźnik ciężkości próchnicy u dzieci w wieku 12 lat do 3,0,
 • zdrowe przyzębie będzie miało ponad 70% dzieci 7 letnich i 30% 12 - letnich
 • zachorowalność na zapalenie dziąseł u dzieci i młodzieży zmniejszy się o 10% w stosunku do 1995 r.
2, 6, 18
Narodowy Program Zdrowia