Narodowy Program Zdrowia

Członkowie Zespołu Redakcyjnego Ekspertów ds Nowelizacji Narodowego Programu Zdrowia:

Grupa Redakcyjna:

Członkowie Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia:

Przewodniczący: Ryszard Jacek Żochowski (Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej)

Członkowie:


Narodowy Program Zdrowia