Uczesnicy:

WŁOCHY

Miasto Forli
Koordynator Projektu
Departament Polityki Społecznej,
Departament Ochrony Środowiska
.

ARPA
Regionalna Agencja Ochrony Środowiska

Miasto Forli
Lokalne Władze Ochrony Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego

HISZPANIA

Instytut Zawansowanych Technologii

POLSKA

Państwowy Zakład Higieny

AUSTRIA

Lokalne Władze Dolnej Austrii
Departament Zdrowia Środowiskowego

WĘGRY

Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego

GRECJA

Instytut Informatyki i Akademickich Badań Naukowych
Copyright © PZH webmaster