Program

Konferencja projektu finansowanego
przez Komisję Europejską - Enhance Health

Organizowana przez Państwowy Zakład Higieny
i Polskie Towarzystwo Higieniczne

" Spalanie odpadów a jakość powietrza w Polsce"
11 Maja 2006, Państwowy Zakład Higieny - Warszawa, Chocimska 24

10:30
Otwarcie Konferencji - Dyrektor Państwowego Zakladu Higieny - Prof. Jan K. Ludwicki
10:45
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Europie - Dr Michał Krzyżanowski, WHO European Center for Environment and Health - Bonn , Kierownik Centrum
10:45
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Polsce powstające w wyniku spalania odpadów - Dr Janusz Świątczak , Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej Państwowego Zakładu Higieny
11:35
Problem usuwania odpadów w szpitalach - Dr Krzysztof Kanclerski, Państwowy Zakład Higieny, Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Materiałów Zakaźnych
11:55
Odczuwanie ryzyka zdrowotnego przez mieszkańców okolic spalarni (the Enhance Health Project) - Dr Paweł Goryński , Kierownik Zakładu Statystyki Medycznej Państwowego Zakładu Higieny
12:20
Tworzenie strategii zarządzania ryzykiem (the Enhance Health Project), Dr Anna Poznańska , Zakład Statystyki Medycznej PZH
12:40
Wystąpienia zaproszonych gości
13:00
Przerwa obiadowa
14:00
Wystąpienia gości z województw
14:30
Dyskusja i wnioski
15:00 Zamknięcie konferencji

 

Copyright © PZH webmaster