Państwowy Zakład Higieny
Zakład Statystyki Medycznej
ul Chocimska 24
00-791 Warszawa

tel. (22) 54-21-236, fax (22) 54-21-315
E-Mail: pawel@medstat.waw.pl


Na tej stronie: Dodatkowe dokumenty:
Wstęp Komunikaty GEENET
O sieci GEENET - Polska Komunikaty o stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce
Lista uczestników sieci GEENET
Polskie Towarzystwo Higieniczne
GEENET - PolskaSzanowni Państwo,

Zakład Statystyki Medycznej Państwowego Zakładu Higieny, we współpracy z WHO European Center for Environment and Health Instytutem RIVM w Bilthoven (Holandia), utworzył bazę danych o osobach pracujących w dziedzinie szeroko rozumianej Epidemiologii Środowiskowej.

Baza danych posłuży do stworzenia forum dla wymiany informacji o pracach naukowych i działaniach, które mają miejsce w kraju i na świecie w różnych dziedzinach na styku problematyki zdrowia i środowiska. Baza ta w miarę rozwoju łączności komputerowej (E-Mail, Internet) będzie podstawą do włączenia Polski do Global Environmental Epidemiology Network - Euro. Baza będzie tutaj dostępna po uzyskaniu zgody, (na umieszczenie danych osobowych) od osób, które zgłosiły swój akces do uczestniczenia w Sieci GEENET - Polska.


   Kierownik Zakładu
Statystyki Medycznej
Państwowego Zakładu Higieny

Dr Paweł GoryńskiO Sieci GEENET - Polska

GEENET jest Siecią (tworzoną) dla przekazywania informacji o działalności naukowej, organizacyjnej i administracyjnej w dziedzinie szeroko pojętej Epidemiologii Środowiskowej (ang. Evironmental Epidemiology).

W Sieci tej poprzez strony WWW przekazywane będą wszelkie dostępne aktualnie informacje dotyczące problematyki Epidemiologii Środowiskowej w kraju i zagranicą.

W miarę tworzenia odpowiednich stron WWW GEENET w krajach uczestniczących w Sieci udostępniane zostaną odpowiednie adresy w tych krajach.

Dostępnym obecnie adresem jest adres GEENET Global Environmental Epidemiology Network oraz Environmental Health Letter.