Lista uczestnikow sieci GEENET

Nazwisko i imie Miejsce zatrudnienia Tytul naukowy/zawodowy Stanowisko Adres Zakladu Pracy tel. fax e-mail Zainteresowania
Adamska Elzbieta Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna tech. Instruktor higieny komunalnej ul.Bogusza 37, 26-700 Zwolen 762583      
Alicka Joanna Bozena Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lomzy mgr Asystent, Sekcja DDD ul. Dworna 21, 18-400 Lomza 165201 164739   Higiena szpitalna
Banasik Genowefa Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna tech. Technik w Higienie Komunalnej ul. Al. WOP 9a, 26-400 Przysucha 48752422      
Bankowska Elzbieta Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna technik chemik technik medyczny ul. Swierczewskiego 27, Kozienice 142227     woda, powietrze
Bartosinska Maria Zaklad Higieny i Epidemiologii AM dr adiunkt Al.Zwyciestwa 41/42, 80-211 Gdansk 410652     Medycyna pracy. Epidemiologia wybranych chorob.
Basa - Cierpialek Zenona Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobieg. CM UJ dr Adiunkt ul. Kopernika 7, 31-034 Krakow 231003 228795   Epidemiologia srodowiskowa chorob nowotworowych, promocja zdrowia
Bobkowski Maciej Portowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Swinoujscie lekarz med. Portowy Inspektor Sanitarny ul. Wybrzeze Wladyslawa IV. 7, 72-600 Swinoujscie 3212725 973212725   ochrona srodowiska morskiego
Boryczka Jozef Wpojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik dzialu Opole, Mickiewicza 1 542093     Monitoring powietrza atmosferycznego.
Bresinski Slawomir Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr inz. Kierownik Dzialu Higieny Zywnosci, Zywienia i Przedm. Uzytku ul. Mickiewicza 36, 59-220 Legnica 546666 544878    
Chmurowicz-Ullmann Barbara Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lek. med. Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny ul. Rynek 20, 37-700 Przemysl 782068 784587   epidemiologia nowotworow zlosliwych
Chrobak Janina Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Mgr inz. chemii Kierownik Oddzialu Ochrony Radiologicznej 45-973 Opole , Mickiewicza 1 542093     Ochrona zdrowia przed promieniowaniem jonizujacym i polem elektromagnetycznym
Dobrocinska Iwona Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr asystent Pracowni Biologicznej Dzialu Hig. Kom. ul. Sklodowskiej Curie 75/77, Wroclaw 223041 213592    
Donat Anna Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr inz. Sekcja badan chemicznych wody ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz 671058 671059   Analityka chemiczna
Dryglewska-Siwiec Urszula Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna inst. Instruktor higieny na Oddziale Higieny Komunalnej Al.WOP 9A, 26-400 Przysucha 48752422      
Dutkiewicz Jacek Instytut Medycyny Wsi profresor Kierownik Zakladu ul.Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin, skr.poczt.185 778027 778646 dukiewi@galen.imw.Lublin.pl mikrobiologia srodowiska pracy, biologiczne szkodliwosci zawodowe
Dziegiel Piotr Katedra i Zaklad Higieny AM lek. Asystent ul. Mikulicza-Radeckiego 7, 50-368 Wroclaw 224956     Patomorfologia, karcinogeneza
Dziuk Ewa Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lek Asystent Dzialu Epidemiologii ul. Wilsona 6, 42-200 Czestochowa 241728 246162    
Ejsmont Jan Zaklad Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej dr Starszy wykladowca Al. Zwyciestwa 41/42, 80-211 Gdansk 410652     Srodowisko pracy. Ergonomia
Flak Elzbieta Zaklad Epidemiologii Kat. Epidemiologii i Med. Zapobieg. mgr Asystent naukowo-techniczny-starszy specjalista ul. Kopernika 7, 31-034 Krakow 231003 228795   Wplyw srodowiska na wystepowanie chorob ukl. oddechowego u dzieci
Gergorczyk Maria Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna tech. St. tech. ul. Bogusza 37, 26-700 Zwolen 762583     Badania laboratoryjne
Godniewicz Zbigniew Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr asystent ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice 515211     promieniowanie elektromagnetyczne
Gorynski Pawel Panstwowy Zaklad Higieny dr Kierownik Zakladu Statystyki Medycznej ul.Chocimska 24 00-791 Warszawa 497725 497484 pawel@med.stat.waw.pl Statystyka medyczna, epidemiologia, zdrowie srodowiskowe
Gromek Bozena Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna technik chemik laborant ul. Krakowska 28, Bialobrzegi        
Gulinska Elzbieta Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Sekcji Oswiaty Zdrowotnej ul. Budkiewicza 24, 21-500 Biala Podlaska   57437639   Profilaktyka
Gulinska Elzbieta Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Sekcji Oswiaty Zdrowotnej ul. Budkiewicza 24, 21-500 Biala Podlaska 57436185 57437639   Profilaktyka
Hutnik Grazyna-Joanna Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna   Kierownik Dzialu Higieny Zywnosci i Zywienia i PU ul. Dworna 21, Lomza 165201 164739   Higiena zywnosci
Jablonska-Chmielewska Anna Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidem. oraz AM dr. n. med. Dyrektor 20-708 Lublin, ul.Pielegniarek 6 734696 734686   Epidemiologia, ekonomika, sluzba zdrowia
Jacek Ryszard Katedra Epidemiologii i Medycyny Zdrowotnej CM UJ mgr Asystent ul. Kopernika 7, 31-034 Krakow 188283 228795    
Jadaluk Lucyna WSSE Dzial Epidemiologii mgr Kierownik Oddzialu Zwalczania Zagrozen Biologicznych ul. Legionowa 8, 15- 099 Bialystok 325029     Zwalczanie zagrozen biologicznych w sluzbie zdrowia
Jadczak Dariusz Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik,Dzialu Ochrony Radiologicznej, Aparatury,Socjalnej ul. Pilsudskiego 33, Skierniewice 334600 334600   akredytacja
Jamrocha Bozena Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Radom st. instr.higieny Kierownik Oddzialu Higieny Komunalnej ul. Mlynarska 10, Radom 22246     zanieczyszczenie powietrza, jakosc wody pitnej ze zrodel wglebnych, zanieczyszczenie wody i gleby odpadami stalymi i niebezpiecznymi
Janiszewski Wlodzimierz Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lekarz med. Dyrektor WSSE ul. Jasna 10, 65-001 Zielona Gora 255833 255833   oswiata zdrowotna, narkomania, nikotynizm, alkoholizm, zywienie, choroby cywilizacyjne, hiv/aids
Januszko Tadeusz Akademia Medyczna w Bialymstoku Prof. zw. dr hab. Kierownik Zakladu Higieny i Epidemiologii AMB ul. Mickiewicza 2c, 15-222 Bialystok 420637     Ekologia i zywienie oraz metale w srodowisku zwierzat i ludzi
Jaskolecki Henryk Katedra i Zaklad Med. Srod. i Zap.SAM w Zabrzu dr n.med. Adiunkt ul.Jordana 19, 41-808 Zabrze   122847 MEDSROD@INFOMED.SLAM.KATOWICE.  
Jazwiec - Kantion Bozena Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego lek. Asystent Zakladu Epidemiologii ul. Koscielna 13, 41-200 Sosnowiec 663357 660220   Dermatologia, alergie, medycyna srodowiskowa
Jedrychowski Wieslaw Katedra Epidemiologii i Med.Zapobiegawczej Coll.Med. UJ Prof. dr hab. Kierownik Katedry Epidemiologii i Med. Zapobieg. CM UJ ul. Kopernika 7, 31-034 Krakow 231003 228795 MYJEDRC@CYF-KR.EDU.PL Epidemiologia srodowiskowa chorob ukladu oddechowego
Jethon Zbigniew Katedra Higieny AM prof.dr hab. Kierownik Katedry ul. Mikulicza-Radeckiego 7, 50-368 Wroclaw 224956 224147   Intoksykacja metalami ciezkimi, praca fizyczna w ekstremalnych warunkach
Jeznach Maria Dzial Higieny Zywnosci i Przedmiotow Uzytku WSSE spec.I z higieny epi Kierownik Dzialu Higieny Opole 45- 369, ul. Mickiewicza 1 542093     Higiena zywnosci i zywienia
Jurczyk Hanna Narcyza Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna instrukt.higieny Instruktor higieny komunalnej ul.Bogusza 37, 26-700 Zwolen 2583     Ochrona wody przed zanieczyszczeniem.
Juszkiewicz Krzysztof Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Oddzialu Hig. Komunalnej T.S.S.E. Zwolen 762583     Badanie laboratoryjne, mikrobiol. i parazytologiczne osadow sciekowych
Kalbarczyk Grozyna Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna technik chemik st. technik medyczny ul. Swierczewskiego 27, 26-900 Kozienice 142227     woda, powietrze
Kamenczak Aleksandra Klinika Toksykologii Collegium Medicum UJ dr adiunkt Os. Zlotej Jesieni 1, Krakow 475585 475585   toksykologia kliniczna
Kapusta Elzbieta Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna inz. Kierownik Oddzialu Higieny Komunalnej Al.WOJ 9a, 26-400 Przysucha 48752422      
Karczewski Jan Zaklad Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej dr Adiunkt ul. Mickiewicza 2c, 15-222 Bialystok 420632     Higiena srodowiskowa
Kasperczyn Janusz Slaska Akademia Medyczna w Zabrzu lek. med.   ul.H. Jordana 19, 41-808 Zabrze 1722847 1722847 MEDSROD@INFOMED.SLAM.KATOWICE.  
Kieltyka Agnieszka Katedra Epidemiologii, Med. Zapobiegawczej CM UJ mgr Wykladowca ul.Kopernika 7, 31-034 Krakow 188283 228795 MYKIETLY@CYF-KR.EDU.PL Narazenie zawodowe a przewlekle nieswoiste choroby ukl.odd.
Kirschner Henryk Akademia Medyczna,Instytut Medycyny Spolecznej profesor Dyrektor Instytutu Uczelnianego ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa 6215256 6215256   Skutki zdrowotne skazen srodowiska
Kisielinski Piotr Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lek.med. Dyrektor ul. Poznanska 44, 62-800 Kalisz 575955     epidemiologia chorob zakaznych
Kobylecki Romumald Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr inz. Kierownik oddzialu zapob.nadzoru inwest. ul. Wilsona 6, Czestochowa 54242327     Warunki srodowiska i pracy
Kolak Maria Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Oddzialu Mikrobiologii i Parazytologii 33-100 Tarnow, ul. Moscickiego 10 217097     Diagnostyka mikrobiologiczna stanow biegunkowych u ludzi
Kolmaga Anna Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr inz. KIerownik Oddzialu Higieny Komunalnej ul. Krakowska 28, Bialobrzegi 2953      
Konaszewicz Regina Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Asystent 20-708 Lublin, ul.Pielegniarek 6       Zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne zywnosci
Konofalska Anna Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr inz. Kierownik ul. Swierczewskiego 27, Kozienice 142227     Srodowisko i jego zmiany
Kontecki Wiktor Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr inz. Kierownik Dzialu Higieny Komunalnej ul.Niepodlegosci 66, 62-100 Leszno 209496 207796   Srodowisko a czlowiek
Korczak Cezary Polskie Towarzystwo Higieniczne doc. dr Prezes ul.Karowa 31, 00-324 Warszawa 266320 268236 ISobotka@Plearn.Edu.Pl  
Kordas Grazyna Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Asystent w Pracowni Badania Wod Powierzchniowych i Gleby ul. M.Sklodowskiej Curie 75/77, Wroclaw 223041     Wplyw rolnictwa, przemyslu, transportu na wody i gleby.
Kozak Marek Katedra Medycyny Srodowiskowej i Zapobieg. SAM dr n.med. Adiunkt ul.Jordana 19, 41-808 Zabrze   1722847 MEDSROD@INFOMED.SLAM.KATOWICE.  
Krzyzaniak Alicja Zaklad Epidemiologii IMS AM dr Kierownik Zakladu Epidemiologii   477458 477490   Epidemiologia i metodologia badan choroby ukl. krazenia - profilaktyka u dzieci i mlodziezy - nadcisnienie
Kulik Bozena Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna technik chemik Instruktor Higieny Komunalnej ul. Krakowska 28, Bialobrzegi 2953      
Kusio Grzegorz Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna technik budowlany Instruktor Nadzoru Zapobiegawczego ul. Ilzecka , 27-300 Lipsko 780087      
Kwiecien Anna Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Radom st.instruktor hig. instruktor higieny d/s higieny komunalnej Radom 451589      
Lechwacka-Krawczyk Maria Uniwersytet Jagiellonski dr Starszy wykladowca ul. Kopernika 7, 31-034 Krakow 565510     neurofizjologia kliniczna
Lecka Maria Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr inz. Kierownik Sekcji ul. Swierczewskiego 27, 26-900 Kozienice 142227      
Lichanska Maria Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kozienice st. instr higieny st. instr higieny ul. Swierczewskiego 27, Kozienice 142227     Ekologia srodowiska - ochrona
Lukomska Wioletta Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Grojec technik chemik st. laborant ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grojec 48842258      
Luty Sabina Instytut Medycyny Wsi dr hab. Kierownik Zakladu Patomorfologii ul. Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin 778027 778646   toksykologia pestycydow
Lutynski Roman Uniwersytet Jagiellonski   Kierownik Zakladu ul. Kopernika 7, 31-034 Krakow 223720 214664   Obecnosc azotanow i azotynow w srodowisku a zagrozenie zdrowia ludzkiego
Macoch-Jurek Maria Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr   ul. M. Sklodowskiej-Curie 75/77, Wroclaw       Wplyw zanieczyszczen atmosfery na srodowisko.
Makowiecka Teresa Irena Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna inz. Kierownik Sekcji Obiektow Uzytecznosci Publ. i Wody ul.Bogusza 37, 26-700 Zwolen 2583      
Malecka Helga Slaska Akademia Medyczna w Katowicach mgr inz. chemik st. wykladowca ul. H.Jordana 19, 41-808 Zabrze 1722847 1722847 MEDSROD@INFOMED.SLAM.KATOWICE.  
Matejuk Anna WSSE w Opolu -Oddz. Higieny Dzieci i Mlodziezy spec.I med.spoleczn. Kierownik Oddzialu Higieny Dzieci i Mlodziezy Opole 45-369, Mickiewicza 1 542093     Srodowisko dzieci i mlodziezy
Matera Jolanta Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna technik chemik technik medyczny ul. Swierczewskiego 27, Kozienice 142227     woda, powietrze
Mazurkiewicz Renata Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Radom inz. chemii ml. asystent Radom - Jozefow        
Mek Adolf Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierowni Dzialu Higieny Komunalnej ul. Mickiewicza 12 b, 66-400 Gorzow Wielkopolski 26057 224652   higiena srodowiska-woda do picia i potrzeb gosp.
Miarczynska-Jonczyk Halina Slaska Akademia Medyczna w Katowicach dr n.med. Adiunkt ul. H.Jordana 19, 41-808 Zabrze 1722847 1722847 MEDRSOD@INFOMED.SLAM.KATOWICE.  
Mierucka Dorota Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Asystent 20-708 Lublin, ul.Pielegniarek 6       Promocja zdrowia, wychowanie zdrowotne.
Milewska Teresa Dzial Epidemiologii Woj.Stacji San-Epidem. spec.II z higieny Kierownik Dzialu Epidemiologii ul. Mickiewicza 1 542093     Zpobieganie rozprzestrzeniania sie chorob zakaznych
Misiun Czeslaw Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr inz. Kierownik Oddzialu Ochrony Radiologicznej ul. ZWyciestwa 136, 75-613 Koszalin 424085 425357   ochrona radiologiczna, higiena pracy
Molik Agata Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Radom technik analityk laborant Radom - Jozefow        
Moskwa Ryszard Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dr Kierownik Dzialu Higieny Zywienia ul. 1 Maja 5, Tarnobrzeg 234410      
Mroz Elzbieta Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej CM UJ mgr Starszy specjalista biolog ul. Kopernika 7, 31-034 Krakow 188283 228795 MYJEDRC@CYF-EDU.PL Choroby ukladu oddechowego - spirometria
Muszynska-Kubiak Dorota Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna   Kierownik sekcji ul. Skarbowa 4, 64-100 Leszno 209496      
Nakonieczny Krzysztof Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lek. Asystent ul. Bogusz 37, 26-700 Zwolen 762583     Parazytologiczne badanie osadow sciekow
Necel Gabriela Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Sekcji Laboratoryjnej ul. C.Sklodowskiej 75/77, Wroclaw 223041 213592   toksykologia
Nedzi Zofia Grazyna Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna tech. St. technik ul. Bogusza 37, 26-700 Zwolen       Badania laboratoryjne.
Nienaltowska Anna Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Oddzialu Ochrony Radiologii ul. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrow Mazowiecki 53641 53450   ochrona radiologiczna
Nowak Anna Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dr Kierownik Dzialu Oswiaty Zdrowotnej ul. Spedytorska 6/7, Szczecin 624060 624640   socjologia
Nowak Beata Slaska Akademia Medyczna w Katowicach dr n. przyrodniczych Adiunkt H. Jordana 19, 41-808 Zabrze 1722847 1722847 MEDSROD@INFOMED.SLAM.KATOWICE.  
Nowominska Anna Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Oddzialu 20-708 Lublin, ul.Pielegniarek 6 734272 764686   Medycyna, Promocja zdrowia, Problemy rozwoju dzieci i mlodziezy
Obuchowicz Slawomir Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Inspektor Sanitarny Dyrektor TSSE ul. Boharerow Warszawy 12, 11-200 Bartoszyce 0 0   Problematyka szerzenia sie chorob. Wplyw srodowiska na powstawanie chorob.
Pakulska Ewa Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Grojec technik analityk laborant ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grojec 48842258      
Paproch Elzbieta Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Dzialu Epidemiologii 33-100 Tarnow, ul. Moscickiego 10 217097 227543   Choroby zakazne, zakazenia szpitalne
Pastor Jan Zaklad Higieny i Epidemiologii JMS.AMG dr Adiunkt Al. Zwyciestwa 41/42, 80-211 Gdansk 410652     Epidemiologia chorob ukladu krazenia
Patorska-Lenartowicz Lidia Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna mgr   ul. M.Sklodowskiej-Curie 75/77, Wroclaw       Wplyw zanieczyszczen
Podjaski Zygmunt Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie dr Dyr. WSSE ul. Zolnierska 16, 10-561 Olsztyn 275580 279788   Choroby ukl. krazenia i oddychania. Racjonalne zywienie-odzywianie
Pomorska Krystyna Instytut Medycyny Wsi doc.dr hab. Kierownik Pracowni ul. Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin 778027 778646   toksykologia srodowiskowa i kliniczna
Potocki Artur Uniwersytet Jagiellonski   Wykladowca ul. Kopernika 7, 31-034 Krakow 220930     zanieczyszczenia chemiczne wody, problemy dziury ozonowej, efekty cieplarniane
Ptak Aleksandra Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna inz Kierownik Oddzialu 33-100 Tarnow, Moscickiego 10 217097 217543   Ochrona powietrza atmosferycznego i srodowiska
Pytlak Janusz Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Mlodszy asystent ul. Metalowa 7, Szydlowiec 171219      
Rajs Piotr Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr inz. asystent w Sekcji Aparatury Specjalnej 33-100 Tarnow, ul. Moscickiego 10 217097 227543   Oznaczanie sladowych ilosci substancji chemicznych w wodzie i powietrzu
Renke Wieslaw Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdynia dr Dyrektor ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia 223354 223354   Wplyw zapylenia stanowiska pracy na stan zdrowia
Rojek Mariusz Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Grojec technik Instruktor higieny ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grojec 48842258      
Rolle Andrzej Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lek.med. Dyrektor ul. Florianska 10, 63-700 Krotoszyn 52635 52635   choroby zakazne i inwazyjne
Salamaga Krystyna Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu inz. budowlany Kierownik Oddzialu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 45-369 Opole, ul. Mickiewicza 1 542093 542553   Zagrozenia Higieniczne i Zdrowotne w Procesie Inwestycyjnym
Sas Elzbieta Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna inz Asystent Sekcji Aparatury Specjalnej 33-100 Tarnow, ul. Moscickiego 10 217097 227543   oznaczanie sladowych ilosci substancji chem. w powietrzu, zywnosci i glebie
Sawicki Wladyslaw Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna   Kierownik dzialu ul. Skarbowa4, 64-100 Leszno 209496      
Sitarek Barbara Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna technik Laborant w Pracowni Higieny Komunalnej ul. Krakowska 28, 26-800 Bialobrzegi        
Siwak Maria Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Mlodszy asystent ul. Legionowa 8, 15-099 Bialystok 326011 327022   Profilaktyka chorob, uzaleznien
Skiba Magda Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego mgr Asystent Zakladu Epidemiologii ul. Koscielna 13, 41-200 Sosnowiec 663357 660220    
Skretowicz Biruta Instytut Medycyny Wsi doc. dr hab. Kierownik Pracowni Demografii i Epidemiologii ul. Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin 778027 778646   epidemiologia spoleczna, demografia i socjologia medyczna, psychologia, zdrowie reprodukcyjne
Slodzinski Janusz Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna doktor Kierownik Dzialu Epidemiologii          
Slodzinski Janusz Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dr.n.med. Kierownik Dzialu Epidemiologii 20-708 Lublin, ul.Pielegniarek 6       Epidemiologia i higiena, ochrona zdrowia publicznego
Sobczak Wieslaw Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Radom instruktor higieny instruktor higieny ul. Jozefowska, 26-600 Radom 451589     Obiekty komunalne i uzytecznosci publ.-stan sanit.-techn.
Sobocinski Adam Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lekarz wet. Kierownik Oddzialu ul. Gen.Sikorskiego 3, 07-300 Ostrow Mazowiecki 53641     pasozyty jelitowe
Solecka Ewa-Joanna Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna tech. Technik T.S.S.E. Zwolen       Badania laboratoryjne
Sosnowska Maria Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Grojec mgr Kierownik Higieny Komunalnej ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grojec        
Spilski Jozef Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Radom inz. Kierownik Sekcji Ochrony Gleby ul. Jozefowska, Radom       ochrona gleby
Steplewski Zygmunt Katedra i Z-d Med.Srodowiskowej i Zapobieg.AM w Katowic. Prof. dr n.med. Kierownik Katedry i Zakladu ul.H.Jordana 19, 41-808 Zabrze   321722847 MEDSROD@INFOMED.SLAM.KATOWICE. Chemiczne czynniki srodowiska a zdrowie populacji dzieciecej, czynniki psychospoleczne a zdrowie czlowieka.
Sternal Jerzy "EKO~INVEST" Pracownia Badan Sredowiskowych mgr Kierownik Pracowni ul. Swieciechowska 4, 64-100 Leszno 208203     akustyka, pomiary czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
Stojko Artur Slaska Akademia Medyczna prof. dr hab Kierownik Katedry i Z-du Bioanalizy i Badania Srodowiska ul. Lwowska 23, 43-190 Katowice 591028 32593038   Aktywacja procesow adaptacyjnych organizmu zyjacego w warunkach ekokonfliktu
Stroczynska-Sikorska Maria Instytut Medycyny Wsi dr hab.n.med. Kierownik Zakladu Mikrobiologii ul. Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin 778099 778646   parazytologia-mikrobiologia srodowiska
Szaniecki Jerzy Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr inz. Kierownik Dzialu Higieny Komunalnej ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan 544826 525003 wsse@man.poznan.pl Ochrona powietrza, odpady
Tecza Wieslaw Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej mgr Matematyk ul. Kopernika 7, 31-034 Krakow 231003 228795 mytecza@cyf-kr.edu.pl Choroby gornych drog oddechowych u dzieci
Toltyn Wieslaw Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna technik ekonomista starszy instruktor higieny ul. Krakowska 28, Bialobrzegi 2360      
Tomczyk Zofia Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna instr. Instruktor Oddzialu Higieny Komunalnej Al.WOP 9a, 26-400 Przysucha 48752422      
Tracz Jolanta Katedra i Zaklad Higieny Akademii Medycznej dr Adiunkt ul. Radeckiego 7, 50-368 Wroclaw 221860     Toksykologia srodowiskowego
Trzeciakowska Halina Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Dzialu Higieny Zywienia, Zywnosci i Przedmiot.Uzyt. ul.Skarbowa 4, 64-100 Leszno 209496 207796   Zywienie a choroby cywilizacyjne w woj. leszczynskim na tle kraju
Tukalska - Parszuto Maria Zaklad Higieny i Epidemiologii AMG lek. Asystent Al. Zwyciestwa 41/42, 80-211 Gdansk 410652     Srodowisko pracy
Turos Urszula Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Mlodszy asystent 20-708 Lublin, ul.Pielegniarek 6 764272 734686   Promocja zdrowia
Tyrpien Miroslaw Katedra i Z-d Med. Srodowiskowej i Zapobiegawczej w Zabrz dr n. med. Specjalista ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze   1722847 MEDSROD@INFOMED.SLAM.KATOWICE.  
Uminska Roza Instytut Medycyny Wsi prof dr hab.n.med. Kierownik Zakladu Toksykologii Srodowiska ul. Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin 778027 778646 roza@galen.imw.lublin.pl metale ciezkie w glebie-narazenie srodowiskowe populacji
Walczak Alicja Katedra Medycyny Spolecznej, Z-d Epidemiologii PAM dr hab. Kierownik Z-du Epidemiologii ul.Powstancow Wlkp. 72, 70-111 Szczecin 824062     Epidemiologia srodowiska, promocja zdrowia
Wasilewska Malgorzata Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dr Kierownik Oddzialu Badan Laboratoryjnych 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 515211 517129   Higieniczna ocena warunkow pracy
Wawrzynczak Dominik Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dr Kierownik Higieny Zywienia i Zywnosci ul. Florianska 10, 63-700 Krotoszyn 52635 52635   analiza laboratoryjna srodkow spozywczych
Wegrzyn Danuta Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Sekcji Zwalczania Skazen Biologicznych 33-100 Tarnow, ul. Moscickiego 10 217097     Diagnostyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego srodowiska szpitalnego
Wende Marianna Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna technik Instruktor ul Mogielnicka 67, Grojec 48845855      
Wichowska Grazyna Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Radom mgr Kierownik sekcji badania wody Radom - Jozefow        
Wielocha Waldemar Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Radom lekarz med. Kierownik Dzialu Higieny Komunalnej Radom-Jozefow 451589 451594   Medycyna pracy, epidemiologia, higiena komunalna
Wilczynska Iwona Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Pracowni Fizycznej 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 515211 517129   Pomiary halasu i drgan mechanicznych
Wiorkiewicz Jolanta Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna inz. Mlodszy asystent ul.Metalowa 7, Szydlowiec 171219     Zywienie czlowieka
Wisniewski Krzysztof Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Oddzialu Ochrony Radiologicznej ul. Skarbowa 4, 64-100 Leszno 209496 207796   Ochrona radiologiczna (promieniowanie jonizujace oraz w.cz.)
Witusik Malgorzata Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna doktor Kierownik Dzialu Hig. Zywnosci, Zywienia i P.U. 20-708 Lublin, ul. Pielegniarek 6 764272 734686   Zanieczyszczenia zywnosci
Wojtyniak Bogdan Panstwowy Zaklad Higieny dr Kierownik Pracowni Badan Populacyjnych ul.Chocimska 24 00-791 Warszawa 497725 497484 bogdan@medstat.waw.pl Statystyka medyczna, epidemiologia, zdrowie srodowiskowe, demografia
Woroniecka-Stasiak Anna Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dr Starszy asystent pracowni badania wody ul. Sklodowskiej-Curie 75/77, 50-950 Wroclaw 223041 213592   toksykologia srodowiska, ekologia wod
Wrobel Eugenia Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Instruktor higieny st.instr higieny komunalnej ul.Jlzecka 6, 27-300 Lipsko 780087     nadzor sanitarny obiektow kom.,woda, powietrze, gleba
Wysmowinska Maria Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Asystent ul. Metalowa 7, 26-500 Szydlowiec 171219      
Wyszynska Iwona-Ewa Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr inz. Kierownik Sekcji Higieny Zywienia ul. Dworna 21, Lomza 165201 164739   Higiena zywienia
Zakonek Aleksandra Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna tech. Technik T.S.S.E., Zwolen       Badania laboratoryjne
Zaloudik Elzbieta Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr ml. asystent - epidemiologia ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biala 158226 157378   zakazenia szpitalne
Zejda Jan Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego dr hab. Kierownik Zakladu Epidemiologii ul.Koscielna 13, 41-200 Sosnowiec 663357 660220 jez@imp.sosnowiec.pl Przewlekle choroby ukladu oddechowego
Ziebicka Henryka Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna tech. Technik w Higienie Komunalnej Al.WOP 9A, 26-400 Przysucha 48752422      
Ziorko Henryk Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr Kierownik Dzialu Higieny Pracy ul. Mickiewicza 1, Opole 542093     Higiena Pracy i Ochrona Srodowiska
Zkrzenska-Charewicz Teresa Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mgr st. asystent pracowni biologicznej ul. Curie-Sklodowskiej 75/77 223041      
Zlotkowska Renata Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego lek. Asystent Zakladu Epidemiologii ul. Koscielna 13, 41-200 Sosnowiec 663357 660220